แปลเพลง The Other Side Of The Door - Tylor Swift

posted on 02 Apr 2010 20:18 by october-the-fifth


เพลงนี้ผู้หญิง "เอาแต่ใจ+ปากไม่ตรงกับใจ" มากมาย ==' 
มีอยู่ท่อนนึงนะตอนท้ายๆเพลงที่เราแปลไม่ได้จริงจริ๊ง ไม่รู้จะเชื่อมโยงยังไงอะ "ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง"


 The Other Side of The Door - Tylor Swift